Veelgestelde vragen

Vragen over geldzaken

Wat kost huren in 2018?

Wat is de maximale huur in 2018? En het maximale inkomen voor huren en huurtoeslag? Wat wordt de huurverhoging? U leest het in dit handige overzicht van de Woonbond.

Is mijn huur niet te hoog?

Beginhuur
De maximaal toegestane huurprijs van elke huurwoning is  te berekenen aan de hand van het woningwaarderingsstelsel. Een woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte en de aanwezige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de wijze van verwarmen, het aantal radiatoren, de aanwezigheid van isolatie of de grootte van de tuin. Hoe meer punten, hoe hoger de huur. U kunt de puntentelling van uw woning opvragen bij van Alckmaer of de ‘Huurprijs check’ doen op de website van de Huurcommissie.

Per 1 oktober van dit jaar gaat de WOZ-waarde meetellen in deze puntentelling.

Nadat het huurcontract is ingegaan heeft u zes maanden de tijd om bij de Huurcommissie een oordeel te vragen over de hoogte van de huurprijs. Als u een ‘all-in’ huurprijs betaalt, dan kunt u uw verhuurder vragen de huurprijs te splitsen in een kale huurprijs en een voorschotbedrag servicekosten. Op die manier kunt u zien of de kale huur niet te hoog is. Als uw verhuurder dit weigert of u wordt het niet eens over de splitsing dan kunt u de Huurcommissie vragen het bedrag voor u te splitsen. Aan een uitspraak van de Huurcommissie moet uw verhuurder zich houden.

Servicekosten
Servicekosten zijn de kosten van uw woning die bovenop uw kale huur komen. Waar u precies voor betaalt, moet in uw huurcontract staan. Van Alckmaer kan dit dus niet zomaar veranderen. Ook mag ze geen winst maken op deze zaken.

In het bedrag dat u voor de servicekosten betaalt, kunnen onder meer de kosten voor het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, de kosten van een lift en de kosten van een huismeester zitten, maar ook de levering van gas, elektra en water. Hiervoor betaalt u maandelijks een voorschot. Van Alckmaer maakt één keer per jaar, vóór 1 juli, een eindafrekening van de werkelijk gemaakte kosten in het afgelopen kalenderjaar. Daaruit blijkt dan of u teveel heeft betaalt of te weinig. In het eerste geval krijgt u het teveel betaalde terug, in het tweede geval moet u bijbetalen.

Als u het niet eens bent met de eindafrekening van de servicekosten kunt u tot 2½  jaar na het jaar waarover de afrekening gaat de Huurcommissie inschakelen.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van uw inkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner. Daarnaast worden er eisen gesteld aan onder andere de hoogte van de huur die u betaalt en het type woning dat u huurt. Bekijk hier of u recht heeft op huurtoeslag.

Hoeveel huurtoeslag kan ik krijgen?

Hoeveel huurtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen. In deze tabel kunt u voor uw inkomen opzoeken hoeveel huurtoeslag u maandelijks ontvangt.

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Hoeveel vermogen mag ik hebben voor huurtoeslag?

Tot dit jaar hadden 65-plussers met vermogen recht op extra vrijstelling voor het vermogen. Vanaf 2016 vervalt deze extra vrijstelling. Doordat de extra vrijstelling vervalt, kan uw vermogen te hoog zijn om nog voor toeslagen zoals huurtoeslag in aanmerking te komen. Hier kunt u lezen of u in 2016 nog recht heeft op huurtoeslag.

Ik heb een laag inkomen maar wel eigen vermogen. Kom ik dan in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Voor het toekennen van een sociale huurwoning wordt er gekeken naar het belastbaar inkomen. Hierbij hebben eenpersoons huishoudens een vrijstelling van ongeveer € 20.000 en meerpersoonshuishoudens ongeveer € 40.000. Van alles boven dit bedrag wordt 4 procent meegeteld. Als u met 4 procent van uw eigen vermogen (zoals spaargeld), plus het jaarlijkse inkomen (uit werk, pensioen of AOW) onder de inkomensgrens blijft, komt u in aanmerking voor een huurwoning. Bij een meerpersoonshuishouden, bijvoorbeeld een echtpaar,  wordt er 4 procent berekend over het gezamenlijke eigen vermogen, plus het gezamenlijke inkomen. De inkomensgrens voor 2016 is € 39.874.

Rekenvoorbeeld: u heeft een bedrag van € 300.000 aan spaargeld, en een jaarlijks inkomen van € 11.000. Uw belastbaar inkomen is dan 11.000 plus (0,04 x 300.000 is 12.000) : € 23.000.
Dit is onder de inkomensgrens, dus komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Op welke toeslagen heb ik recht?

Alle informatie over toeslagen in 2016 vindt u hier.

Ook kunt u hier een proefberekening maken.

Mijn inkomen daalt. Kan nu ook mijn huur omlaag?

Als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld na een scheiding, kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Lees meer.

Moeten wij de vervanging van kapotte lampen betalen?

“Ik heb een vraag waar ik nergens een antwoord op kan vinden of krijgen. Het is namelijk zo: ik woon in een appartementencomplex van een woningcorporatie. Nu staat op de afrekening van de servicekosten een bedrag voor vervanging van lampen in de openbare ruimtes van € 6,- per maand. Mag dat? Moeten wij de vervanging van de lampen die stuk gaan betalen?”

Ja, tenzij u dat niet bent overeengekomen. Lees meer.

Kan de verhuurder onderhoud weigeren vanwege sloop?

“Ik woon in een huis van een woningcorporatie. Eigenlijk is er grondig onderhoud nodig, echter de verhuurder gaat hier niet op in. Reden is dat de woning op de nominatie staat om te worden gesloopt. Daadwerkelijk uitsluitsel is daar ook nog niet over. Maar zolang hier geen helderheid over bestaat, gaan ze dus ook geen onderhoud plegen aan de woning. Mag dit zomaar?”

Nee, uw verhuurder moet onderhoudsgebreken verhelpen. Lees hier alle veelgestelde vragen over Onderhoud bij de Woonbond.

Overige onderwerpen

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet is per 1 januari 2014 ingegaan. De wet geldt voor iedereen die een woning huurt met blokverwarming. Bij blokverwarming wordt een huizenblok of appartementencomplex door één gezamenlijke warmtebron verwarmd. Daardoor kunnen huurders niet zelf hun warmteleverancier kiezen.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven uit de Warmtewet vastgesteld.

De Warmtewet is van toepassing op de volgende complexen:

 • Bedrijfsruimte Karenhuis
 • Woningen Nieuwpoort – E. Casimirstraat
 • Woningen Nieuwpoort – Fred. Hendriklaan
 • Woningen en bedrijfsruimten Hof van Sonoy
 • Bedrijfsruimten Schelphoek

Voor 2015 heeft ACM de tarieven vastgesteld:

 • de maximumprijs voor de levering van warmte.
  • Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van € 281,78 met daarbovenop € 22,64 euro per verbruikte gigajoule. Deze maximumprijs geldt voor het hele jaar en kan niet tussentijds wijzigen.
 • het meettarief.
  • Dit tarief is voor 2015 vastgesteld op € 24,78.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Warmteleveranciers mogen geen hoger bedrag in rekening brengen dan de maximale tarieven.