Wat doen wij?

Ons doel is de belangenvertegenwoordiging van alle huurders van de corporatie van Van Alckmaer.

Enkele speerpunten zijn voor ons:

  • Een geschikte en betaalbare woning en een prettige woonomgeving voor iedereen in Alkmaar.
  • Goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen bij Van Alckmaer, van de nieuwste renovatie­ en nieuwbouwplannen tot de financiële gezondheid van de corporatie.

Dit proberen wij te bereiken door bijvoorbeeld:

  • Het geven van voorlichting en advies aan huurders over zaken als onderhoud, servicekosten, huurverhogingen en woningverbetering.
  • Het ondersteunen van leden bij meningsverschillen met de verhuurder
  • Regelmatig overleg voeren met de verhuurder over bijvoorbeeld de huurprijzen, het onderhoudsbeleid en woningverbetering.
  • Regelmatig overleg voeren met gemeenten over onder andere de gemeentelijke heffingen, nieuwbouw, wijkverbetering en woningaanpassingen voor gehandicapten en ouderen.

Lid worden

Vindt u bovenstaande zaken belangrijk? Word dan lid! Om uw belangen goed te kunnen behartigen is belangrijk te weten wat er speelt. Laat dus gerust een opmerking achter, of schrijf u in voor het bijwonen van een overleg. Het lidmaatschap verloopt via Van Alckmaer door een toeslag van 50 eurocent per maand op de huurprijs. Informeer bij Van Alckmaer of u wellicht al lid bent, of om u aan te melden.

Meebesturen

We zijn altijd op zoek naar huurders die zich willen inzetten voor de vereniging. Het eerste jaar kunt u starten als aspirant-bestuurslid. U draait dan mee en kunt zich oriënteren op onderwerpen die het beste aansluiten op uw interesses, kennis en ervaring. Als bestuurslid krijgt u een bescheiden onkostenvergoeding voor de tijd die u besteedt aan activiteiten voor de vereniging. Daarnaast heeft u de mogelijkheid uw kennis uit te breiden door scholing.

Neem contact op

Even voorstellen…

Het vrijwillige bestuur bestaat uit de volgende personen: (gebruik de pijltjes om te bladeren)

Ab Elst – Voorzitter

Ik woon inmiddels 44 jaar met heel veel plezier in de wijk Kooimeer. Ik vind het belangrijk dat mensen een goede en betaalbare woning hebben en dat de wijk waarin ze wonen leefbaar is. Nu ik met pensioen ben heb ik tijd om in samenwerking met de wooncorporatie “Van Alckmaer voor wonen” me in te zetten voor de belangen van haar huurders.

Margriet Chang – Secretaris

Ik ben 42 jaar en woon nu bijna 15 jaar vol tevredenheid in de Kooimeer! Ik werk parttime in een kapsalon en vind het erg leuk en interessant om deel uit te maken van het bestuur van de huurdersbelangenvereniging. En zeker omdat ik het belangrijk vindt dat alle huurders zich fijn en veilig voelen in hun huis en woonomgeving.

Plácido Jorge Castro – Penningmeester

Ik ben 65 jaar en heb ruim 45 jaar bij Tata Steel gewerkt. Door het grootonderhoud/renovatie in onze wijk heb ik mij aangemeld bij de klankbordgroep en zo bij de huurdersbelangenvereniging Van Alckmaer terecht gekomen.

Samen met de andere bestuursleden zet ik me graag in voor een leefbare omgeving en goede en betaalbare woningen.

Jaap Brouwer – Bestuurslid

Jaap Brouwer Voor de huurdersvereniging ben ik geen onbekende, gedurende een aantal jaren ben ik namelijk zelf voorzitter geweest. Wegens drukke werkzaamheden was ik genoodzaakt deze functie neer te leggen. Omdat ik inmiddels met pensioen ben, heb ik voldoende tijd om mijn werk bij de huurdersvereniging weer op te pakken.

Ik woon in Overdie en ben goed op de hoogte van de veranderingen die de laatste jaren in deze wijk hebben plaatsgevonden. Ik wil weer van betekenis kunnen zijn voor de huurders van Van Alckmaer.

Louise Pinster – Bestuurslid

Louise PinsterIk ben 57 jaar, gehuwd en heb twee studerende kinderen die nog thuis wonen. In het verleden heb ik met veel plezier als receptioniste gewerkt. De laatste jaren heb ik mij voor de thuiszorg ingezet, dit geeft mij ook veel voldoening.

Ik ben van mening dat goed wonen voor iedereen belangrijk is, maar dat is nog niet overal vanzelfsprekend. Daarom zet mij al jaren in als bestuurslid van de huurdersvereniging.

Bob Houtkooper – Bestuurslid

Bob HoutkooperIk ben 69 jaar en geboren Alkmaarder. Per november 2014 ben ik toegetreden tot het bestuur. In mijn werkzame leven was ik altijd betrokken bij de woningbouw, dit als ondernemer in de installatiebranche.

Ik zet mij graag met mijn collega bestuurders in voor de belangen van de huurders van Van Alckmaer voor Wonen. Dit voor goede en betaalbare huurwoningen. Ik nodig iedere huurder uit om met ons mee te denken en te reageren met uw ideeën via deze website.