Agenda

We overleggen regelmatig, hieronder ziet u wanneer. Omdat we uw belangen vertegenwoordigen horen wij graag wat er speelt. Neem dus gerust contact met ons op! Onder de actuele agenda een toelichting op de verschillende overleggen die we organiseren of bijwonen.

 • Algemene Bestuursvergadering
 • 08 januari 2019
 • 12 februari 2019
 • 12 maart 2019
 • 09 april 2019
 • 14 mei 2019
 • 11 juni 2019
 • 09 juli 2019
 • 15 oktober

 • 5 november
 • 10 december
 • Overleg met Van Alckmaer
 • 05 maart 2019

  Overleg advies aanvraag huurverhoging 2019.

  Bespreken Instemmingsverzoek alg. huurvoorwaarden.

 • 01 oktober regulier overleg
 • 12 maart 2019
 • 09 april 2019
 • 14 mei 2019
 • 11 juni 2019
 • 09 juli 2019
 • 15 oktober

 • 5 november
 • 10 december
 • Ander overleg
 • 06 mei 2019
  Regionale informatie- en discussie avond SVNK.
 • 18 juni 2019
  Overleg met leden van de RvC.
 • 12 maart 2019
 • 09 april 2019
 • 14 mei 2019
 • 11 juni 2019
 • 09 juli 2019
 • 15 oktober

 • 5 november
 • 10 december

Algemene Bestuursvergadering

Hierbij zijn alle bestuursleden aanwezig en soms een genodigde. We bespreken actuele zaken besproken, bijvoorbeeld de Nieuwe Woningwet of de WMO. Daarnaast zijn er altijd lopende zaken die voort komen uit het beleid van van Alckmaer, bijvoorbeeld de huurverhoging, verkoop van woningen door van Alckmaer, onderhoud van de woningen, servicekosten maar ook het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst met van Alckmaer. Soms brengen huurders klachten of problemen in die niet adequaat door van Alckmaer worden opgelost. Bestuursleden hebben eigen aandachtsgebieden en in de vergadering praten ze de anderen bij over ontwikkelingen of overleggen waar ze naar toe zijn geweest. Dit overleg wordt maandelijks gehouden.

Overleg met Van Alckmaer

De huurdersvereniging heeft elke 2 maanden overleg met van Alckmaer, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Jaarlijks staat de voorgenomen huurverhoging op de agenda; van Alckmaer mag de voorgestelde verhoging pas uitvoeren nadat de huurdersvereniging een zogenaamd gekwalificeerd advies heeft uitgebracht. Tevens wordt er een keer per jaar het onderhoud en de renovatieprojecten (nieuwbouw heeft van Alckmaer zelden) besproken. Verder moet van Alckmaer de huurdersvereniging actief informeren over veranderingen of vernieuwingen in haar beleid als dat de huurders betreft. Dus bijvoorbeeld over een wijziging in de servicekosten of als het standaard huurcontract wordt aangepast. Meestal gaat er een afvaardiging naar het overleg, afhankelijk van de punten op de agenda. Soms is het hele bestuur aanwezig bij het overleg.

Woonbond

Dit is het overkoepelende orgaan van alle huurdersorganisties in Nederland. De Woonbond behartigt de belangen van alle huurders en probeert het beleid van de minister van Volkshuisvesting bij te sturen. Per provincie is er vier keer per jaar een vergadering waarin actuele zaken en het beleid van de Woonbond wordt besproken. Er wordt veel informatie gegeven en mogelijkheden tot het stellen van vragen. Ook geeft de Woonbond veel cursussen en organiseert symposia. Er gaan meestal een stuk of 2 a 3 mensen heen vanuit de huurdersorganisatie, ook afhankelijk van de agenda.