Prestatie Afspraken

 

Prestatie afspraken

 

Sinds de aanpassing van de woningwet (2015) zijn de huurdersbelangenverenigingen gelijkwaardige gesprekspartners met het maken van afspraken met betrekking tot de volkshuisvesting in de gemeente.

In 2017 zijn de eerste prestatieafspraken met de gemeente Alkmaar, de woningcorporaties Van Alckmaer voor Wonen, Kennemer Wonen, Woonwaard en Wooncompagnie meerjarige afspraken gemaakt over de volkshuisvesting in de gemeente Alkmaar.

Elk voorjaar worden de afspraken van het jaar ervoor geëvalueerd, in het najaar worden de afspraken voor het volgende jaar bekrachtigd.

 

Dit betreft gebieden:

  • Beschikbaarheid sociale huurwoningen
  • Betaalbaarheid van de huurwoningen door het huurprijsbeleid
  • Woningkwaliteit en Duurzaamheid

Jaarschijf 2019

Jaarschijf 2020